Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页 研究生教育 教学工作 新闻阅读
2015年环境工程硕士复试名单公示(04.10)
2015年04月10日    作者: 教学工作    
序号 学院 专业代码 考生编号 姓名 政治 外语 专业1 专业2 总分
1 大气物理学院 环境工程 103005210102166 周玉凤 60 42 142 112 356
2 大气物理学院 环境工程 103005210402151 陈茜 65 61 121 96 344
3 大气物理学院 环境工程 103005210100614 徐浩然 63 62 129 87 341
4 大气物理学院 环境工程 103005210402108 徐玲 62 53 127 98 340
5 大气物理学院 环境工程 103005210400773 张晋茹 67 42 106 125 340
6 大气物理学院 环境工程 103005210100491 管奇坤 62 56 124 95 337
7 大气物理学院 环境工程 103005210401995 杜骦 59 61 125 90 335
8 大气物理学院 环境工程 103005210400948 段晓瞳 62 55 108 107 332
9 大气物理学院 环境工程 103005210400686 李晓惠 56 43 113 97 309
10 大气物理学院 环境工程 103005210401206 朱琳丹 58 40 94 113 305
11 大气物理学院 环境工程 103005210400747 孙永亮 58 48 86 105 297
12 大气物理学院 环境工程 103005210200860 刘莹 62 50 70 110 292
13 大气物理学院 环境工程 103005210400693 邹青昕 50 48 94 98 290
14 大气物理学院 环境工程 103005210400761 薛鹏 60 49 67 113 289
15 大气物理学院 环境工程 103005210400699 曹蔚 61 43 82 94 280