Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页 学生工作 就业创业 新闻阅读
学院本科、硕士、博士毕业生招聘咨询联系方式
2014年09月17日    作者: 就业创业    

本科毕业生负责老师

 

    任老师,电话:025-58699770,邮箱:rtw@nuist.edu.cn

 

硕士、博士毕业生负责老师

 

    吴老师,电话:025-58731505,邮箱:wuhua2004y@nuist.edu.cn