Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页 学院概况 机构设置1)学院机构


机构名称

负责人

办公电话

办公地点

电子邮箱

学院办公室

龚敬瑜

58699771

气象楼1121

dqwlbgs@nuist.edu.cn

学生工作办公室

姚   楠

58731505

气象楼1117

yaonan2007@qq.com

大气物理系

刁一伟 

     许潇锋

58731592

气象楼1001

yiweidiao@nuist.edu.cn

                      xxf@nuist.edu.cn

大气探测系

卜令兵

      郜海阳

58699863

气象楼1201

 气象楼1101

lingbingbu@nuist.edu.cn

                      yuanzineng@126.com 

雷电防护系

 李祥超 

      郭凤霞

58699867

气象楼1027

lxcfanglei@163.com

guofx@nuist.edu.cn


2)院学位委员会

院学位委员会.jpg

3)院学术委员会

学术委员会.jpg

(4)院教学指导指导委员会

教学指导.jpg