Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页 本科生教育 教学成果
于华英讲师  
姓       名:  于华英
出生年月:  1979年10月19日
性       别:  
职       称:  讲师
职       务:  
最高学历:  博士
所属专业:  大气探测
工作单位:  大气物理学院
所属系部:  大气探测系
毕业院校:  南京信息工程大学
研究方向:  云、降水物理学
办公地点:  气象楼
邮       箱:  yhylp
主讲课程:  雷达气象学
信息由教师本人提供,更新时间:  2016/6/29 14:18:30