Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页 本科生教育 教学成果
谭涌波副研究员  
姓       名:  谭涌波
出生年月:  1977年2月
性       别:  
导       师:  陶善昌 教授
职       称:  副研究员
最高学历:  博士
所属专业:  雷电科学与技术
工作单位:  大气物理学院
毕业院校:  中国科技大学
研究方向:  雷电物理
办公地点:  气象楼1027
邮       箱:  ybtanustc.edu
信息由教师本人提供,更新时间:  2016/8/31 19:19:02