Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页 本科生教育 教学成果
颜开讲师  
姓       名:  颜开
性       别:  
职       称:  讲师
职       务:  科研秘书
最高学历:  硕士
所属专业:  应用数学
工作单位:  大气物理学院
所属系部:  院办
毕业院校:  南京信息工程大学
办公地点:  气象楼1121
邮       箱:  yankai
信息由教师本人提供,更新时间:  2016/8/31 15:53:00