Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页
孔祥贞副教授  
姓       名:  孔祥贞
性       别:  
职       称:  副教授
最高学历:  博士
所属专业:  雷电防护科学与技术
工作单位:  大气物理学院
所属系部:  雷电防护系
毕业院校:  曲阜师范大学
研究方向:  雷电物理、雷电探测技术
邮       箱:  kongxz
主讲课程:  雷电探测技术、雷暴监测预警
主要研究领域:  大气电学
信息由教师本人提供,更新时间:  2016/6/27 11:23:04