Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页
李南副教授  
姓       名:  李南
性       别:  
职       称:  副教授
职       务:  
最高学历:  博士
所属专业:  大气探测
工作单位:  南京信息工程大学
所属系部:  大气物理学院大气探测系
毕业院校:  南京信息工程大学
研究方向:  天气雷达资料处理及应用
办公地点:  气象楼
邮       箱:  dqmbsina.com
主讲课程:  雷达气象学
主要研究领域:  雷达气象学、天文气候学、大气动力学
信息由教师本人提供,更新时间:  2019/1/14 20:47:00