Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页
刘超教授  
姓       名:  刘超
出生年月:  1987年12月25日
性       别:  
导       师:  Ping Yang 教授
职       称:  教授
最高学历:  博士
所属系部:  大气探测系
毕业院校:  Texas A&M University
研究方向:  大气辐射与卫星遥感
办公地点:  气象楼1012室
邮       箱:  chao_liu
主讲课程:  大气物理学,大气辐射学
主要研究领域:  粒子散射、大气辐射、卫星遥感
信息由教师本人提供,更新时间:  2019/3/15 14:43:10