Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页
谭涌波教授  
姓       名:  谭涌波
出生年月:  1977年2月
性       别:  
导       师:  陶善昌 教授
职       称:  教授
最高学历:  博士
所属专业:  雷电科学与技术
工作单位:  大气物理学院
毕业院校:  中国科学技术大学
研究方向:  1. 雷电物理, 2. 大气电学 3. 数值模拟 4. 气溶胶与云微物理降水
办公地点:  气象楼1027
邮       箱:  ybtanustc.edu
信息由教师本人提供,更新时间:  2018/6/26 16:28:30