Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页
杨军副教授  
姓       名:  杨军
出生年月:  1971年04月
性       别:  
职       称:  副教授
职       务:  副院长
最高学历:  博士
所属专业:  大气物理学
毕业院校:  南京气象学院
研究方向:  云雾降水物理与人工影响天气、中小尺度数值模拟
办公地点:  气象楼1107
邮       箱:  jyang
主讲课程:  云降水物理学、大气物理学、大气气溶胶、大气辐射学
主要研究领域:  云雾降水物理与人工影响天气
信息由教师本人提供,更新时间:  2017/10/20 12:23:46