Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页
李煜斌教授  
姓       名:  李煜斌
出生年月:  1984年
性       别:  
导       师:  高志球教授,Professor Kevin Cheung
职       称:  教授
职       务:  教师
最高学历:  博士
邮       箱:  liyubin
主讲课程:  流体力学、气象学与气候学
主要研究领域:  大气边界层物理、热带气旋动力学
信息由教师本人提供,更新时间:  2019/3/22 10:58:58