Skip to content Skip to navigation
您的当前位置: 首页
于兴娜教授  
姓       名:  于兴娜
出生年月:  1979年10月
性       别:  
导       师:  陈建民 教授 成天涛 教授
职       称:  教授
职       务:  院长助理
最高学历:  博士
所属专业:  环境科学
工作单位:  南京信息工程大学
所属系部:  大气物理学院
毕业院校:  复旦大学
研究方向:  大气化学、大气环境
办公地点:  气象楼1001
邮       箱:  xnyu
主讲课程:  大气化学,大气气溶胶,大气科学概论
信息由教师本人提供,更新时间:  2018/10/21 17:03:58